Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami realizowanym przez nasz ośrodek:

Otwarte drzwi do zatrudnienia II

AKTYWNE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM